CDBVariant::m_dwType

Uwagi

Ten element członkowski danych zawiera typ danych dla wartości, która obecnie jest przechowywany w obiekcie CDBVariant Unii dane Państwa. Przed uzyskaniem dostępu do tej Unii, należy sprawdzić wartość m_dwType w celu określenia których członek Unii danych dostępu. W poniższej tabeli przedstawiono możliwe wartości m_dwType i odpowiednim członkiem Unii danych.

m_dwType Członek Unii danych
DBVT_NULL Nie członek jest prawidłowy dla dostępu.
DBVT_BOOL m_boolVal
DBVT_UCHAR m_chVal
DBVT_SHORT m_iVal
DBVT_LONG m_lVal
DBVT_SINGLE m_fltVal
DBVT_DOUBLE m_dblVal
DBVT_DATE m_pdate
DBVT_STRING m_pstring
DBVT_BINARY m_pbinary

Omówienie CDBVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index