CDBVariant::m_chVal

Uwagi

Przechowuje wartość typ unsigned char. Członek danych m_chVal należy do Unii. Przed uzyskaniem dostępu do m_chVal, najpierw sprawdź wartość CDBVariant::m_dwType. Jeśli m_dwType jest ustawiona na DBVT_UCHAR, następnie m_chVal zawiera prawidłową wartość; w przeciwnym razie dostęp do m_chVal będzie produkują niewiarygodne wyniki.

Omówienie CDBVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDBVariant::m_dwType

Index