CDBVariant::m_boolVal

Uwagi

Przechowuje wartości typu BOOL. Członek danych m_boolVal należy do Unii. Przed uzyskaniem dostępu do m_boolVal, najpierw sprawdź wartość CDBVariant::m_dwType. Jeśli m_dwType jest ustawiona na DBVT_BOOL, następnie m_boolVal będzie zawierać prawidłową wartość; w przeciwnym razie dostęp do m_boolVal będzie produkują niewiarygodne wyniki.

Omówienie CDBVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDBVariant::m_dwType

Index