CDBVariant::Clear

nieważne jasne);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby wyczyścić obiekt CDBVariant . Jeśli wartość członek danych m_dwType jest DBVT_DATE, DBVT_STRING, lub DBVT_BINARY, Wyczyść zwalnia pamięć związane z członkiem Unii wskaźnik. Wyczyść ustawia m_dwType DBVT_NULL.

Destruktor CDBVariant wymaga jasnych.

Omówienie CDBVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDBVariant::m_dwType

Index