CDBVariant::CDBVariant

(CDBVariant);

Uwagi

Tworzy obiekt NULL CDBVariant . Ustawia członek danych m_dwType DBVT_NULL.

Omówienie CDBVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDBVariant::m_dwType

Index