CDBException::m_strStateNativeOrigin

Uwagi

Zawiera ciąg opisujący problem, który spowodował wyjątek. Ciąg jest formularz "Państwo: % s, macierzystego: % ld, pochodzenia: % s", gdzie kody formatów, w kolejności, zastępuje wartości, które opisują

Ramach interpretuje ciąg błędu i umieszcza jego składników w m_strStateNativeOrigin; Jeśli m_strStateNativeOrigin zawiera więcej niż jeden błąd, błędy są oddzielone newlines. Ramach umieszcza tekst alfanumeryczny błąd w m_strError.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kodów używanych do uzupełnić ten ciąg, zobacz :: SQLError funkcji ODBC SDK Programmer's Reference.

Przykład

Z ODBC: "Państwo: S0022, w trybie macierzystym: 207, pochodzenia: [Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] [SQL Server] nazwa kolumny nieprawidłowy 'Nazwa kolumny'"

W m_strStateNativeOrigin: "Państwo: S0022, w trybie macierzystym: 207, pochodzenia: [Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] [SQL Server]"

W m_strError: "Nazwa kolumny nieprawidłowy 'Nazwa kolumny'"

Omówienie CDBException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDBException::m_strError

Index