CDBException::m_strError

Uwagi

Zawiera ciąg opisujący problem, który spowodował wyjątek. Ciąg opisuje błąd względem alfanumeryczne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i przykładem zobacz m_strStateNativeOrigin.

Omówienie CDBException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDBException::m_strState&NativeOrigin

Index