CDBException::m_nRetCode

Uwagi

Zawiera kod błędu ODBC typu, który RETCODE zwrócone przez ODBC interfejsu programowania aplikacji (API) funkcji. Ten typ obejmuje prefiksem SQL kody zdefiniowane przez sterownik ODBC i prefiksem AFX_SQL kody określone według klas bazy danych. Dla CDBExceptionczłonek ten będzie zawierać jedną z następujących wartości:

Kody prefiksem SQL są definiowane przez sterownik ODBC. Kody prefiksem AFX są definiowane w AFXDB.H, znalezionych w MFC\INCLUDE.

Omówienie CDBException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase, CLongBinary, CRecordset

Index