Członkowie klasy CDateTimeCtrl

Budowa

CDateTimeCtrl Obiekt CDateTimeCtrl.
Tworzenie Tworzy formantu wyboru daty i godziny oraz dołącza go do obiektu CDateTimeCtrl.

Atrybuty

GetMonthCalColor Pobiera kolor dla danej części kalendarza miesiąca wewnątrz formantu wyboru daty i godziny.
SetMonthCalColor Ustawia kolor dla danej części kalendarza miesiąca wewnątrz formantu wyboru daty i godziny.
SetFormat Ustawia wyświetlanie formant Wybór daty i godziny, oparte na ciąg danego formatu.
GetMonthCalCtrl Pobiera formancie kalendarza miesięcznego dziecko wybór daty i godziny.
GetMonthCalFont Pobiera czcionki używane obecnie przez datę i czas próbnika sterowanie dziecko formancie kalendarza miesięcznego.
SetMonthCalFont Ustawia czcionki używane w formancie kalendarza miesięcznego Data i godzina selektor formantu podrzędne.
SetRange Ustawia czas minimalny i maksymalny dopuszczalny systemu dla formantu wyboru daty i godziny.
GetRange Pobiera bieżący minimalne i maksymalne dopuszczalne systemu razy dla formantu wyboru daty i godziny.

Operacje

SetTime Ustawia czas w formantu wyboru daty i godziny.
GetTime Pobiera aktualnie zaznaczonego czasu z formantu wyboru daty i godziny i umieszcza je w określonej strukturze SYSTEMTIME.

Omówie&nie CDateTimeCtrl |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index