CDateTimeCtrl::SetMonthCalColor

COLORREF SetMonthCalColor (int iColor, COLORREF ref );

Wartość zwracany

Wartość COLORREF , który stanowi poprzednie ustawienie koloru dla określonej części formancie kalendarza miesięcznego, jeśli kończy się pomyślnie. W przeciwnym wypadku wiadomość zwraca -1.

Parametry

iColor

int iValue określający obszar formancie kalendarza miesięcznego, aby ustawić. Ta wartość może być jednym z następujących.

Wartość Znaczenie
MCSC_BACKGROUND Ustaw kolor tła wyświetlany między miesięcy.
MCSC_MONTHBK Ustaw kolor tła wyświetlany w ciągu miesiąca.
MCSC_TEXT Ustaw kolor używany do wyświetlania tekstu w ciągu miesiąca.
MCSC_TITLEBK Ustaw kolor tła wyświetlany w tytule kalendarza.
MCSC_TITLETEXT Ustaw kolor używany do wyświetlania tekstu w tytule kalendarza.
MCSC_TRAILINGTEXT Ustaw kolor używany do wyświetlania nagłówka i tekstu końcowe dni. Dni poprzedzające i są dni od poprzedniego i następnego miesiąca, które są wyświetlane w kalendarzu bieżącego.

ref

Wartość COLORREF , reprezentujących kolor, który będzie ustawiana dla określonego obszaru kalendarza miesiąca.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 DTM_SETMCCOLOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CDateTimeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDateTimeCtrl::GetMonthCalColor

Index