CDateTimeCtrl::GetRange

DWORD GetRange (COleDateTime * pMinRange, COleDateTime * pMaxRange ) stała;

DWORD GetRange (CTime * pMinRange, CTime * pMaxRange ) stała;

Wartość zwracany

Wartość DWORD zawierająca flagi wskazujące, które zakresy są ustawione.

Parametry

pMinRange

Wskaźnik do obiektu COleDateTime lub CTime zawierających najwcześniejszym terminie w obiekcie CDateTimeCtrl.

pMaxRange

Wskaźnik do obiektu COleDateTime lub CTime zawierające najnowsze terminie w obiekcie CDateTimeCtrl.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 DTM_GETRANGE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

W celu wykonania MFC firmy można określić zwyczajów COleDateTime lub CTime.

Omówie&nie CDateTimeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDateTimeCtrl::SetRange

Index