CDateTimeCtrl::GetMonthCalFont

(CFont * GetMonthCalFont) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CFont , lub NULL jeśli nie powiedzie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać czcionki używane obecnie w formancie kalendarza miesięcznego Data i godzina selektor formantu. Obiekt CFont wskazywanego przez wartość zwracany jest tymczasowy obiekt i ulega zniszczeniu czasie następnej przetwarzanie bezczynności.

Omówie&nie CDateTimeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDateTimeCtrl::SetMonthCalFont

Index