CDateTimeCtrl::GetMonthCalCtrl

(CMonthCalCtrl * GetMonthCalCtrl) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CMonthCalCtrl lub NULL jeśli nie powiedzie lub jeśli okno nie jest wyświetlane.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby pobrać obiekt CMonthCalCtrl związane z formantu wyboru daty i godziny. Formantów wyboru daty i godziny utworzenia formancie kalendarza miesięcznego dziecka, gdy użytkownik kliknie przycisk strzałka rozwijana. Gdy obiekt CMonthCalCtrl nie jest już potrzebny, jest ono zniszczone, więc aplikacja nie muszą opierać się na przechowywanie obiektów reprezentujących podrzędne formantu wybór czasu daty kalendarz.

Omówie&nie CDateTimeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index