CDateTimeCtrl::GetMonthCalColor

COLORREF GetMonthCalColor (int iColor ) stała;

Wartość zwracany

Wartość COLORREF , która reprezentuje ustawienia kolorów dla określonej części formancie kalendarza miesięcznego, jeśli kończy się pomyślnie. Funkcja zwraca -1, jeśli niepomyślne.

Parametry

iColor

Int iValue określający obszar kolorów kalendarza miesiąca do pobrania. Aby uzyskać listę wartości Zobacz parametr iColor SetMonthCalColor.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 DTM_GETMCCOLOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CDateTimeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDateTimeCtrl::SetMonthCalColor

Index