CDateTimeCtrl::Create

Tworzenie BOOL (DWORD dwStyleRECT& stała;RectCWnd *,pParentWndUINTnID );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli utworzenie było udane; inny sposób 0.

Parametry

dwStyle

Określa kombinację stylów formantu czasu daty. Zobacz datę i czas próbnika sterowanie style w zestawie SDK platformy uzyskać więcej informacji o stylach, Próbniku Data i godzina.

rect

Odwołanie do RECT struktury, która jest położenie i rozmiar formantu wyboru daty i godziny.

pParentWnd

Wskaźnik do obiektu CWnd , który jest okno nadrzędne formantu wyboru daty i godziny. Nie może być ZEROWY.

nID

Określa datę i identyfikator formantu formant wybór czasu.

Uwagi

Utworzyć formant Wybór daty i godziny w dwóch etapach:

  1. Wywołanie CDateTimeCtrl do konstruowania obiektu CDateTimeCtrl.

  2. Wywołanie tej funkcji członek, który tworzy formantu wyboru daty i czas systemu Windows i dołącza go do obiektu CDateTimeCtrl.

Po wywołaniu Tworzeniewspólnej kontroli są inicjowane.

Omówie&nie CDateTimeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index