CDateTimeCtrl::CDateTimeCtrl

(CDateTimeCtrl);

Uwagi

Wywołanie funkcji tego Państwa do konstruowania obiektu CDateTimeCtrl.

Omówie&nie CDateTimeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDateTimeCtrl::Create

Index