Członkowie klasy CDataPathProperty

Budowa

CDataPathProperty Obiekt CDataPathProperty.

Operacje

GetControl Pobiera asynchronicznego formant OLE skojarzone z obiektem CDataPathProperty.
Funkcja GetPath Pobiera ścieżki właściwość.
Otwórz Inicjuje załadunku asynchronicznego właściwości skojarzony formant ActiveX (OLE).
ResetData Wywołuje CAsyncMonikerFile::OnDataAvailable do powiadamia kontener, w którym właściwości formantu uległy zmianie.
SetControl Ustawia asynchronicznego formantu ActiveX (OLE) skojarzonego z właściwości.
SetPath Ustawia ścieżkę właściwości.

Omówie&nie CDataPathProperty |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index