CDataPathProperty::SetPath

nieważne SetPath ( LPCTSTR lpszPath );

Parametry

lpszPath

Ścieżki, które mogą okazać się bezwzględną lub względną, aby właściwość ładowane asynchronicznie. CDataPathProperty używa adresów URL, nie nazw plików. Jeoli obiekt CDataPathProperty dla pliku, dołączy file:// do ścieżki.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustawić nazwę ścieżki właściwość.

Omówie&nie CDataPathProperty |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDataPathProperty::GetPath, CDataPathProperty::SetControl, CDataPathProperty::CDataPathProperty

Index