CDataPathProperty::SetControl

nieważne SetControl ( COleControl * pControl );

Parametry

pControl

Wskaźnik do asynchronicznego formant OLE związanych z własnością.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek powiązać formant OLE asynchroniczne z obiektu CDataPathProperty.

Omówie&nie CDataPathProperty |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDataPathProperty::GetControl, CDataPathProperty::SetPath, CDataPathProperty::CDataPathProperty

Index