CDataPathProperty::ResetData

wirtualne nieważne ResetData ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać CAsyncMonikerFile::OnDataAvailable do powiadamia kontener, w którym właściwości formantu uległy zmianie, i wszystkie informacje ładowane asynchronicznie przestaje być użyteczne. Otwieranie powinny być ponawiane. Klas pochodnych można zastąpić tę funkcję dla różnych ustawień domyślnych.

Omówie&nie CDataPathProperty |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncMonikerFile::OnDataAvailable, CDataPathProperty::Open

Index