CDataPathProperty::GetPath

CString Funkcja GetPath ( ) stała;

Wartość zwracany

Zwraca nazwę ścieżki do właściwości, sam. Może być pusta, jeśli określona nie ścieżka.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać ścieżki, gdy obiekt CDataPathProperty został skonstruowany, lub określone w otwartelub określone w poprzednim wywołaniu funkcji członek SetPath.

Omówie&nie CDataPathProperty |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDataPathProperty::SetPath, CDataPathProperty::Open, CDataPathProperty::CDataPathProperty

Index