Członkowie klasy CDataExchange

Członkowie danych

m_bSaveAndValidate Flaga w kierunku DDX i DDV.
m_pDlgWnd Okno dialogowe lub okna, gdy wymiana danych odbywa się.

Operacje

PrepareCtrl Przygotowuje określonych kontroli dla wymiany danych lub sprawdzania poprawności. Stosowanie formantów nonedit.
PrepareEditCtrl Przygotowuje formant edycyjny określony dla wymiany danych lub sprawdzania poprawności.
Niepowodzenie Wywołany kiedy uwierzytelnienie nie powiedzie się. Resetuje fokus do poprzedniego formantu i zgłasza wyjątek.

Omówienie CDataExchange |nbsp; Wykres hierarchii

Index