CDataExchange

CDataExchange nie klasy podstawowej.

Klasa CDataExchange obsługuje okno dialogowe wymiany danych (DDX) i okno dialogowe danych sprawdzanie poprawności (DDV) procedur stosowanych przez Microsoft Foundation classes. Jeśli piszesz procedur wymiany danych niestandardowe typy danych lub formantów, należy użyć tej klasy lub podczas pisania własnych procedur sprawdzania poprawności danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat pisania własnych procedur DDX i DDV zobacz technicznych Uwaga 26. Przegląd DDX i DDV, zobacz okno dialogowe Data Exchange i sprawdzania poprawności i Okno dialogowe pole tematy w Visual C++ Programmer's Guide.

Obiekt CDataExchange zawiera informacje kontekstu niezbędnych do DDX i DDV miała miejsce. Flaga m_bSaveAndValidate ma wartość FALSE , gdy DDX jest używany do wypełnienia początkowe wartości formantów okna dialogowego z danych członków. Flaga m_bSaveAndValidate jest TRUE , gdy DDX jest używana do ustawienia bieżące wartości formantów okna dialogowego do danych członków i gdy DDV jest używana do sprawdzania poprawności wartości danych. Jeśli sprawdzenie DDV nie powiodło się, procedura DDV wyświetli pole komunikat wyjaśniający błąd danych wejściowych. Procedura DDV będzie następnie wywołać awarię zresetować fokus do formantu naruszającym przepisy i Zgłoś wyjątek, aby zatrzymać proces sprawdzania poprawności.

# include lt;afxwin.h>

Członkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC VIEWEX

Zobacz też CWnd::DoDataExchange, CWnd::UpdateData

Index