CDataExchange::m_bSaveAndValidate

Uwagi

Ta flaga wskazuje kierunek operację okno dialogowe danych programu exchange (DDX). Flaga jest niezerowa, jeśli obiekt CDataExchange jest używany do przenoszenia danych z formantów okna dialogowego członkom danych klasy okno dialogowe po użytkownik edytuje formantów. Flaga jest równa zero, jeśli obiekt jest używany do inicjowania formantów okna dialogowego z okna dialogowego klasa danych członków.

Flaga również jest różna od zera w oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych (DDV).

Aby uzyskać więcej informacji na temat pisania własnych procedur DDX i DDV zobacz technicznych Uwaga 26. Przegląd DDX i DDV, zobacz okno dialogowe Data Exchange i sprawdzania poprawności i Okno dialogowe pole tematy w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie CDataExchange |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index