CDataExchange::Fail

nieważne Fail ();
rzut (CUserException);

Uwagi

Ramach wywołuje funkcję tego Państwa, gdy nie udaje się operacja sprawdzania poprawności (DDV) danych okno dialogowe. Niepowodzenie przywraca fokus i selekcji do kontroli, w których sprawdzanie poprawności nie powiodło się, (jeśli istnieje formant do przywracania). Następnie Niepowodzenie zgłasza wyjątek typu CUserException do zatrzymania procesu sprawdzania poprawności. Wyjątek powoduje, że pole komunikat wyjaśniający błąd ma być wyświetlany. Po DDV uwierzytelnienie nie powiedzie się, użytkownik może ponownie wprowadzić dane w formancie naruszającego.

Deweloperzy niestandardowych procedur DDV można wywołać awarię z ich procedur podczas sprawdzania poprawności nie powiedzie się.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pisania własnych procedur DDX i DDV zobacz technicznych Uwaga 26. Przegląd DDX i DDV, zobacz okno dialogowe Data Exchange i sprawdzania poprawności i Okno dialogowe pole tematy w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie CDataExchange |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDataExchange::PrepareCtrl, CDataExchange::PrepareEditCtrl

Index