CDatabase::SetQueryTimeout

nieważne SetQueryTimeout ( DWORD dwSeconds );

Parametry

dwSeconds

Limit czasu liczba sekund przed próbą kwerendy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby zastąpić domyślną liczbę sekund przed kolejnych operacji na limit czasu połączone dane źródłowe. Operacja może limit czasu ze względu na problemy z uzyskiwaniem dostępu sieciowego, czas przetwarzania kwerendy nadmiernego i tak dalej. Wywołanie SetQueryTimeout przed do otwierania twoim zestawie rekordów lub przed wywołaniem AddNewi aktualizacji rekordów, a także usuwać funkcje składowe, jeśli chcesz zmienić wartość limitu czasu kwerendy. To ustawienie wpływa na kolejne wszystkich połączeń otwartych, AddNew, aktualizacjii usuwania do wszelkich rekordów skojarzonych z tym obiektem CDatabase . Zmieniając wartość limit czasu kwerendy zestaw rekordów po ich otwarciu nie zmienia wartość dla tego zestawu rekordów. Na przykład późniejsze Przenoszenie operacji należy używać nowej wartości.

Wartość domyślna dla limitów czasu kwerendy jest równe 15 sekund. Nie wszystkie źródła danych obsługi wartość limit czasu kwerendy. Jeśli zostanie ustawiona wartość limitu czasu kwerend 0, występuje brak limitu czasu; komunikacja ze źródłem danych może się zawiesić. To zachowanie może być przydatne podczas rozwoju. Jeśli źródło danych nie obsługuje limit czasu, otrzymasz wynik śledzenia, ale nie wyjątek.

Omówie&nie CDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase::SetLoginTimeout

Index