CDatabase::SetLoginTimeout

nieważne SetLoginTimeout ( DWORD dwSeconds );

Parametry

dwSeconds

Limit czasu liczba sekund przed próby połączenia.

Uwagi

Wywołanie funkcji Państwa — zanim zadzwonisz OpenEx lub otwarte — aby zastąpić domyślną liczbę sekund przed próbą danych limit czasu połączenia źródła. Próba połączenia może limit czasu, jeśli na przykład system DBMS nie jest dostępna. Wywołanie SetLoginTimeout po skonstruować Niezainicjowany obiekt CDatabase , ale przed wywołaniem OpenEx lub otwarte.

Domyślna wartość limitu czasu logowania jest równe 15 sekund. Nie wszystkie źródła danych obsługuje możliwość określania wartości limitu czasu logowania. Jeśli źródło danych nie obsługuje limit czasu, otrzymasz wynik śledzenia, ale nie wyjątek. Wartość 0 oznacza "nieskończonej."

Omówie&nie CDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase::OnSetOptions, CDatabase::SetQueryTimeout

Index