CDatabase::Rollback

BOOL Wycofywania ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli transakcja została pomyślnie odwrócona; przeciwnym razie 0. Jeśli wywołanie wycofywania nie powiedzie się, dane źródłowe i transakcji Państwa są niezdefiniowane. Jeśli wycofywania zwraca 0, należy sprawdzić źródła danych, aby określić jego stan.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby odwrócić zmiany dokonane podczas transakcji. Wszystkie CRecordset AddNew, Edytowanie, Usuwaniei Aktualizacja wywołania wykonane od ostatniego BeginTrans są przywracane do stanu, który istniał w momencie tego wywołania.

Po wywołaniu Rollbacktransakcja jest nad i BeginTrans należy wywołać ponownie dla innej transakcji. Rekord, który był bieżącym przed nazywany BeginTrans staje się bieżący rekord ponownie po wycofywania.

Po rollback rekord, który był bieżącego przed wycofywanie pozostaje bieżącym. Aby uzyskać szczegółowe informacje o stanie zestawu rekordów i źródła danych po rollback, zobacz artykuł Transakcji (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Przykład

Zobacz artykuł transakcji: wykonywanie transakcji w zestawie rekordów (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase::BeginTrans, CDatabase::CommitTrans

Index