CDatabase::m_hdbc

Uwagi

Zawiera publicznych dojście do połączenia źródła danych ODBC — "dojścia połączenia." Normalnie będzie trzeba bezpośredni dostęp ten zmienną. Zamiast tego ramy przydziela uchwyt, podczas wywołania OpenEx lub otwarte. Ramach Zwalnia dojście po wywołaniu podmiot usuwania dla obiektu CDatabase . Należy zauważyć, że funkcja Close Państwa nie cofnąć uchwyt.

W niektórych okolicznościach jednak może trzeba użyć uchwytu bezpośrednio. Na przykład jeśli zachodzi potrzeba wywołania funkcji ODBC API, bezpośrednio, a nie za pośrednictwem klasy CDatabase, może być konieczne dojścia połączenia do jako parametr. Zobacz poniższy przykład kodu.

Przykład

/ / Za pomocą m_hdbc na bezpośrednie wywołanie interfejsu API ODBC.
/ / m_db jest obiektem CDatabase; m_hdbc to / / zmienna Państwa HDBC
nRetcode =:: SQLGetInfo (m_db.m_hdbc,
 nbsp;                       SQL_ODBC_SQL_CONFORMANCE,
                         & nValue,
                         sizeof (nValue),
                         & cbValue)

Omówie&nie CDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase::OpenEx, CDatabase::Open, CDatabase::Close

Index