CDatabase::IsOpen

BOOL IsOpen ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt CDatabase jest aktualnie połączony; inny sposób 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustalić, czy obiekt CDatabase jest podłączony do źródła danych.

Omówie&nie CDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase::OpenEx, CDatabase::Open

Index