CDatabase::GetDatabaseName

CString GetDatabaseName ( ) Stała;

Wartość zwracany

CString zawierający nazwę bazy danych, jeśli kończy się pomyślnie; w przeciwnym razie pustym CString.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby pobrać nazwy bazy danych aktualnie podłączone (pod warunkiem, że źródła danych definiuje nazwanego obiektu o nazwie "baza_danych"). Nie jest taka sama, jak nazwa źródła danych (DSN) w wywołaniu funkcji OpenEx lub otwarte . Zwraca GetDatabaseName zależy od ODBC. Ogólnie baza danych jest zbiorem tabel. Jeżeli ta jednostka ma nazwę, GetDatabaseName zwraca.

Na przykład może chcesz wyświetlić tę nazwę w pozycji. Jeśli wystąpi błąd podczas pobierania nazwy z ODBC, GetDatabaseName zwraca pusty Cstring.

Omówie&nie CDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase::OpenEx, CDatabase::Open, CDatabase::GetConnect

Index