CDatabase::GetCursorRollbackBehavior

int GetCursorRollbackBehavior () stała;

Wartość zwracany

Wartość wskazująca wpływu transakcji na otwarty zestaw rekordów obiektów. Aby uzyskać szczegółowe informacje zobacz uwagi.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Członkowskie do określenia, jak operacja wycofywania wpływa na kursory Otwórz recordset obiektów.

W poniższej tabeli przedstawiono możliwe wartości GetCursorRollbackBehavior i jaki jest ich wpływ na otwarty zestaw rekordów.

Wartość zwracany Wpływ na CRecordset obiektów
SQL_CB_CLOSE Wywołanie CRecordset::Requery natychmiast po wycofywanie transakcji.
SQL_CB_DELETE Wywołanie CRecordset::Close natychmiast po wycofywanie transakcji.
SQL_CB_PRESERVE Normalnie kontynuować operacje CRecordset.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej wartości zwracanej zobacz opis funkcji interfejsu API ODBC SQLGetInfo w ODBC SDK Programmer's Reference. Aby uzyskać więcej informacji na temat transakcji, zobacz artykuł Transakcji (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase::GetCursorCommitBehavior, CDatabase::CanTransact, CDatabase::BeginTrans, CDatabase::CommitTrans, CDatabase::Rollback, CRecordset

Index