CDatabase::Close

wirtualne nieważne Close( );

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa, jeśli chcesz odłączyć od źródła danych. Musisz zamknąć wszystkie zestawy rekordów skojarzone z obiektem CDatabase przed wywołaniem funkcji członek. Ponieważ Close nie zniszczy obiektu CDatabase , można ponownie użyć obiektu otwierając nowe połączenie z tym samym źródłem danych lub innego źródła danych.

Wszystkie oczekujące — instrukcje AddNew lub edytowania rekordów bazy danych są anulowane, a wszystkie transakcje oczekujące są przywracane. Wszelkich rekordów, które są zależne od obiektu CDatabase są pozostawiane w stanie Niezdefiniowany.

Przykład

/ / Zamknąć bieżące połączenie
m_dbCust.Close ();

/ / Może połączyć obiekt
/ / różne źródła danych
m_dbCust.OpenEx ("DSN = MYDATASOURCE;UID = JOES ")

Omówie&nie CDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase::OpenEx, CDatabase::Open

Index