CDatabase::CanUpdate

BOOL CanUpdate ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt CDatabase umożliwia aktualizacje; inaczej 0, co oznacza, że zostanie przekazany TRUE bReadOnly po otwarciu obiektu CDatabase albo że źródła danych, sam jest tylko do odczytu. Źródło danych jest odczytu tylko jeśli wywołanie funkcji ODBC API :: SQLGetInfo dla SQL_DATASOURCE_READ_ONLY zwraca "y".

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustalić, czy obiekt CDatabase zezwala na aktualizacje. Nie wszystkie sterowniki obsługują aktualizacje.

Omówie&nie CDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index