CDatabase::CanTransact

BOOL CanTransact ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zestawy rekordów przy użyciu tego obiektu CDatabase zezwala na transakcje; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Członkowskie do określenia, czy baza danych pozwala transakcji. Aby uzyskać informacje o transakcji, zobacz artykuł Transakcji (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase::BeginTrans, CDatabase::CommitTrans, CDatabase::Rollback

Index