CDatabase::Cancel

nieważne Anuluj ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do wniosku, że źródła danych anulować operację asynchroniczną w toku lub proces z drugiego wątku. Należy zauważyć, że klas MFC ODBC już dłużej używać przetwarzania asynchronicznego; Aby wykonać operację asychronous, musi bezpośrednio wywołania funkcji ODBC API SQLSetConnectOption. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Asynchronicznych w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index