CDatabase::BindParameters

wirtualnej BindParameters void (HSTMT hstmt );

Parametry

hstmt

Dojścia instrukcji ODBC, dla którego chcesz powiązać parametrów.

Uwagi

Zastąpić BindParameters , gdy zachodzi potrzeba powiązania parametry przed wywołaniem metody CDatabase::ExecuteSQL. Podejście to jest przydatne, gdy nie ma potrzeby wynik z procedury przechowywanej.

Twój zastępowanie wywołać SQLBindParameters i pokrewne funkcje ODBC w celu związania parametrów. MFC wywołuje Twój zastępowanie przed rozmowy z ExecuteSQL. Nie musisz wywołać funkcję SQLPrepare; ExecuteSQL wzywa SQLExecDirect i niszczy hstmt, która jest używana tylko raz.

Index