CDaoWorkspace::SetLoginTimeout

statyczne nieważne PASCAL SetLoginTimeout (krótkie nSeconds );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

nSeconds

Liczba sekund, zanim wystąpi błąd podczas próby logowania do bazy danych ODBC.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić wartooć właociwooci DAO LoginTimeout dla obszaru roboczego. Wartość ta reprezentuje liczbę sekund, zanim wystąpi błąd podczas próby logowania do bazy danych ODBC. Domyślne ustawienie LoginTimeout jest 20 sekund. Gdy LoginTimeout jest ustawiona na 0, występuje brak limitu czasu i komunikację ze źródłem danych może zawiesić.

Gdy użytkownik próbuje zalogować się do bazy danych ODBC, takich jak Microsoft SQL Server, połączenie może się niepowodzeniem z powodu błędów sieciowych lub ponieważ serwer nie działa. Zamiast oczekiwania dla domyślnego 20 sekund połączyć, można określić, jak długo aparat bazy danych czeka przed produkuje błąd. Logowanie do serwera dzieje niejawnie jako część liczby różnych zdarzeń, takich jak uruchomienie kwerendy w bazie danych zewnętrznego serwera. Wartość limitu czasu jest określana przez bieżące ustawienia właściwości LoginTimeout.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obszarów roboczych, zobacz artykuł DAO obszaru roboczego. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy ze źródłami danych ODBC za pośrednictwem obiektów DAO, zobacz artykuł DAO zewnętrzne: Praca z zewnętrznych źródeł danych. Zarówno artykuły są w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „LoginTimeout właściwości"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoWorkspace |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoWorkspace::GetLoginTimeout

Index