CDaoWorkspace::SetIsolateODBCTrans

void SetIsolateODBCTrans (BOOL bIsolateODBCTrans );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

bIsolateODBCTrans

 Przepuścić TRUE Jeśli chcesz rozpocząć izolowanie ODBC transakcji. Przekazać wartość FALSE , jeśli chcesz zatrzymać, izolowanie transakcji ODBC.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić wartooć właociwooci DAO IsolateODBCTrans dla obszaru roboczego. W niektórych sytuacjach trzeba mieć wiele jednoczesnych transakcji do czasu na tej samej bazy danych ODBC. Aby to zrobić, trzeba otworzyć oddzielnego obszaru roboczego dla każdej transakcji. Chociaż każdy obszar roboczy może mieć własne połączenie ODBC z bazą danych, ten spowalnia wydajność systemu. Ponieważ izolacji transakcji nie jest zazwyczaj wymagane, połączeń ODBC z wielu obiektów roboczym otwarty przez samego użytkownika są udostępniane domyślnie.

Niektóre serwery ODBC, takich jak Microsoft SQL Server, nie pozwalają jednoczesnych transakcji na jedno połączenie. Jeśli musisz mieć więcej niż jedną transakcję w czasie do czasu przeciwko takiej bazy danych, ustaw właściwość IsolateODBCTrans do Prawda na każdy obszar roboczy tak szybko, jak jest on otwierany. Wymusi to osobne połączenie ODBC dla każdego obszaru roboczego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obszarów roboczych, zobacz artykuł DAO obszaru roboczego. Aby uzyskać więcej informacji na temat transakcji, zobacz artykuł DAO obszaru roboczego: zarządzanie transakcjami. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy ze źródłami danych ODBC za pośrednictwem obiektów DAO, zobacz artykuł DAO zewnętrzne: Praca z zewnętrznych źródeł danych. Wszystkie artykuły są w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoWorkspace |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoWorkspace::GetIsolateODBCTrans

Index