CDaoWorkspace::Open

wirtualne nieważne Open (LPCTSTR lpszName = NULL);
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lpszName

&Nazwa obiektu DAO obszaru roboczego w celu opennbsp; — ciąg znaków do 14 unikatowej nazwy obszaru roboczego. Zaakceptuj domyślną wartość NULL wyraźnie otworzyć domyślna przestrzeń robocza. Wymagania nazewnictwa Zobacz parametr lpszName dla tworzenia. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Właściwość Name"w pomocy programu DAO.

Uwagi

Po konstruowania obiektu CDaoWorkspace , wywołanie tej funkcji członek wykonaj jedną z następujących czynności:

Otwórz umieszcza obiekt obszaru roboczego w stanie otwartym i także inicjuje aparat bazy danych, jeśli nie ma on już zainicjowany dla aplikacji.

Chociaż wiele funkcji członek CDaoWorkspace może zostać wywołany tylko po otwarciu obszaru roboczego, dostępne są następujące funkcje Państwa, które działają na aparat bazy danych, po zbudowaniu obiektu C++, ale przed wywołanie Open:

Tworzenie GetVersion SetDefaultUser
GetIniPath Bezczynny SetIniPath
GetLoginTimeout SetDefaultPassword SetLoginTimeout

Aby uzyskać więcej informacji na temat obszarów roboczych, zobacz artykuł DAO obszaru roboczego w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoWorkspace |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoWorkspace::IsOpen, CDaoWorkspace::CDaoWorkspace, CDaoWorkspace::Create, CDaoWorkspace::Close

Index