CDaoWorkspace::m_pDAOWorkspace

Uwagi

Wskaźnik do obiektu źródłowego obszaru roboczego DAO. Ten element członkowski danych należy użyć, jeśli konieczne bezpośredni dostęp do podstawowych obiektów DAO. Możesz zadzwonić interfejsów obiektów DAO przez ten wskaźnik.

Aby uzyskać informacje o bezpośrednim dostępem do obiektów DAO zobacz technicznych Uwaga 54.

Omówie&nie CDaoWorkspace |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index