CDaoWorkspace::IsOpen

(BOOL IsOpen) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt obszaru roboczego jest otwarta; inny sposób 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustalić, czy obiekt CDaoWorkspace jest otwarty — czyli czy została zainicjowana obiektu MFC przez wywołanie do otwarcia lub wywołanie do tworzenia. Można wywołać żadnego członka funkcji obszaru roboczego, który jest w stanie otwartym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obszarów roboczych, zobacz artykuł DAO obszaru roboczego w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoWorkspace |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index