CDaoWorkspace::GetWorkspaceCount

krótkie (GetWorkspaceCount);
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Liczba otwartych przestrzeni roboczych w kolekcji obszary robocze.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać liczba obiektów DAO obszaru roboczego w kolekcji obszary robocze aparatu bazy danych. Ten licznik nie ma żadnych otwartych obszary robocze nie dołączane do kolekcji. GetWorkspaceCount jest użyteczne, jeśli trzeba pętli wszystkie obszary robocze zdefiniowane w kolekcji obszarów roboczych. Aby uzyskać informacje na temat danego obszaru roboczego w kolekcji, zobacz GetWorkspaceInfo. Typowe obciążenie jest wywołanie GetWorkspaceCount , liczba otwartych przestrzeni roboczych, następnie użytku ten numer jako indeks pętli na wielokrotne połączenia do GetWorkspaceInfo.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania informacji o obszarze roboczym, zobacz artykuł kolekcji obiektów DAO: uzyskiwanie informacji na temat obiektów DAO w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoWorkspace |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index