CDaoWorkspace::GetUserName

CString GetUserName ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

CString , który reprezentuje właścicielem obiektu obszaru roboczego.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać nazwę właściciela obszaru roboczego.

Aby pobrać lub ustawić uprawnienia dla właściciela obszaru roboczego, wywołać DAO bezpośrednio po to, aby sprawdzić ustawienie właściwości uprawnień; Określa, jakie uprawnienia użytkownika. Aby pracować z uprawnieniami, należy systemu.MDA pliku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obszarów roboczych, zobacz artykuł DAO obszaru roboczego. Aby uzyskać informacje dotyczące wywoływania obiektów DAO bezpośrednio, zobacz technicznych Uwaga 54. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Właściwość UserName"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoWorkspace |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoWorkspace::SetDefaultUser

Index