CDaoWorkspace::GetName

CString GetName ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

CString zawierające nazwy zdefiniowane przez użytkownika obiektu obszaru roboczego DAO.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie zdefiniowane przez użytkownika nazwa obiektu obszaru roboczego DAO, leżących u podstaw obiektu CDaoWorkspace . Nazwa jest przydatne do uzyskiwania dostępu do obiektu obszaru roboczego DAO w aparacie bazy danych obszarów roboczych kolekcji według nazwy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obszarów roboczych, zobacz artykuł DAO obszaru roboczego w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Właściwość Name"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoWorkspace |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index