CDaoWorkspace::GetIniPath

statyczne CString PASCAL GetIniPath ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

CString zawierający lokalizacji rejestru.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie lokalizację bazy danych Microsoft Jet ustawienia inicjalizacyjne aparatu w rejestrze systemu Windows. Korzystając z lokalizacji, do uzyskania informacji na temat ustawień aparatu bazy danych. Informacje zwrócone są faktycznie nazwa podklucza rejestru.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aparat bazy danych, zobacz artykuł DAO obszaru roboczego: aparat bazy danych w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz tematy „IniPath właściwości"i"Dostosowywanie systemu Windows ustawień dla danych dostęp do rejestru"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoWorkspace |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoWorkspace::SetIniPath, CDaoWorkspace::GetVersion

Index