CDaoWorkspace::GetDatabaseCount

krótkie (GetDatabaseCount);
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Liczba otwieraj bazy danych w obszarze roboczym.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Członkowskiego liczba obiektów bazy danych DAO w kolekcji bazy danych obszaru roboczego pobierania — liczba otwieraj bazy danych w obszarze roboczym. GetDatabaseCount jest użyteczne, jeśli trzeba pętli wszystkich baz danych zdefiniowane w kolekcji bazy danych obszaru roboczego. Aby uzyskać informacje o danej bazy danych w kolekcji, zobacz GetDatabaseInfo. Typowe obciążenie jest wywołanie GetDatabaseCount , liczba otwieraj bazy danych, następnie użytku ten numer jako indeks pętli na wielokrotne połączenia do GetDatabaseInfo.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskania informacji z bazy danych, zobacz artykuł kolekcji obiektów DAO: uzyskiwanie informacji na temat obiektów DAO w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoWorkspace |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index