CDaoWorkspace::Append

unieważnij (dołącz);
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Uwagi

Wywołanie funkcji członek po wywołaniu Tworzenie. Dołącz dołącza obiekt nowo utworzonego obszaru roboczego do kolekcji obszary robocze aparatu bazy danych. Obszary robocze nie utrzymują się między sesjami silnik bazy danych; są one przechowywane tylko w pamięci, nie na dysku twardym. Nie musisz dołączać obszaru roboczego; Jeśli nie, nadal można używać go.

Dołączonych obszaru roboczego pozostaje w kolekcji obszary robocze, w aktywnym, stanie otwartym, aż do wywołania jej bliskich funkcji członek.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obszarów roboczych, zobacz artykuł DAO obszaru roboczego. Aby uzyskać więcej informacji na temat aparat bazy danych, zobacz artykuł DAO obszaru roboczego: aparat bazy danych. Zarówno artykuły są w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Dołącz metoda"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoWorkspace |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index