CDaoTableDef::SetValidationText

void SetValidationText (LPCTSTR lpszValidationText );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lpszValidationText

Wskaźnik wyrażeniem, która określa, jaki tekst wyświetlane dane wprowadzone jest nieprawidłowy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić wyjątek tekst reguły sprawdzania poprawności dla obiektu CDaoTableDef z podstawowej tabeli bazowej obsługiwane przez aparat bazy danych Microsoft Jet. Nie można ustawić tekst reguły sprawdzania poprawności załączona tabela.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „właściwość KomunikatOBłędzie"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::SetValidationRule, CDaoTableDef::GetValidationText, CDaoTableDef::GetValidationRule

Index