CDaoTableDef::SetSourceTableName

void SetSourceTableName (LPCTSTR lpszSrcTableName );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lpszSrcTableName

Wskaźnik wyrażeniem, która określa nazwę tabeli w bazie danych zewnętrznych. Dla tabeli bazowej, to ustawienie jest pusty ciąg ("").

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby określić nazwę załączona tabela lub nazwę tabeli podstawowej, na którym opiera się obiekt CDaoTableDef , ponieważ istnieje w oryginalnym źródle danych. Następnie należy wywołać RefreshLink. Ustawienie właściwości jest puste dla tabeli bazowej i odczytu/zapisu dla załączonej tabeli lub obiekt nie dołączane do kolekcji.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „SourceTableName właściwości"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoTableDef::RefreshLink, CDaoTableDef::GetSourceTable&Name

Index